<div align="center"> <h1>NET-COM</h1> <h3>NET-COM</h3> <p>NET-COM koszalin</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.netcom.com.pl/index.pl" rel="nofollow">http://www.netcom.com.pl/index.pl</a></p> </div>